Algemene voorwaarden

Optitrade Retailgroep heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij hechten groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en zorgen er te allen tijde voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dat doen en wát we ermee doen.

In het kort komt het op het volgende neer:

wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die wij met u zijn overeengekomen;

wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen zullen delen;

wij staan garant voor een zorgvuldige beveiliging van uw gegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Optitrade Retailgroep (ingeschreven bij de KVK onder nummer 30177171) én op alle websites van Optitrade Retailgroep, te weten:

https://www.optitrade.nl;

https://www.cvzo.nl;

https://www.cvza.nl;

https://www.optiview-info.nl.

Optitrade Retailgroep is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op haar websites vermeld staan.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor doeleinden die hieronder worden beschreven.

Uitvoering van de overeenkomst

Voor de uitvoering van overeenkomsten met deelnemers en leveranciers verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens zijn door deelnemers ingevuld op het aanmeldformulier. Van leveranciers verwerken wij persoonsgegevens die wij van hen ontvangen voor het verrichten van onze diensten.

Het voeren van de administratie

Uw gegevens worden gebruikt voor het voeren van een correcte administratie. Deze gegevens worden tevens gebruikt voor de accountantscontrole.

Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen

In het kader van het ondertekende aanmeldingsformulier of de afgesloten overeenkomst worden uw gegevens gebruikt voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen. Bij het in gebreke blijven van betaling, zijn wij gerechtigd de vordering in handen van derden te stellen.

Communicatie

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij u kunnen informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens zodat wij u nieuwsbrieven en/of brochures kunnen sturen. Klanten van Optitrade ontvangen de digitale nieuwsbrief, hiervoor kunnen zij zich te allen tijde voor afmelden via een uitschrijflink onderaan bij elke nieuwsbrief. Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Het is ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we u beter kunnen helpen. Brochures worden alleen verstuurd na uw toestemming. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens zodat wij met u in contact kunnen treden en kunnen reageren op door u gestelde vragen. De communicatie kan ook bestaan uit het organiseren van tevredenheidsonderzoeken en/of enquêtes. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Vermelding op websites

Deelnemers van Optitrade Retailgroep krijgen bij hun lidmaatschap automatisch een vermelding op de volgende websites:

https://www.optitrade.nl;

https://www.cvzo.nl;

https://www.cvza.nl;

https://www.optiview-info.nl.

Wanneer een deelnemer dit onwenselijk vindt, kan hij/zij zich verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u in de verwerkingsovereenkomst.

Wettelijke verplichtingen

Wij dienen persoonsgegevens te verwerken op grond van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan de administratie- en bewaarplicht.

Het behandelen van geschillen

Mochten zich geschillen voordoen, kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden waarbij uw persoonsgegevens worden verstrekt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Cookies

Deze websites maken gebruik van functionele cookies, Google Analytics cookies:

https://www.optitrade.nl;

https://www.cvzo.nl;

https://www.cvza.nl;

https://www.optiview-info.nl.

Deze cookies zijn geanonimiseerd en we verzamelen geen persoonsgegevens hiermee. Ze helpen ons de site te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Hotjar

Optitrade Retailgroep gebruikt Hotjar, een technologiedienst die ons helpt onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden). Dankzij de feedback van gebruikers kunnen wij onze site optimaliseren en onderhouden. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten te verzamelen (met name het IP-adres van het apparaat, alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de taal die is gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw sitegebruik en het gebruik van tracking cookies door Hotjar door deze opt-outlink te volgen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Optitrade Retailgroep

Hofspoor 5

3994 VZ Houten

info@optitrade.nl

+31(0)30 – 634 31 32